ภาษาจีน

 เปิดเรียน

• เฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์

• ผู้สมัครสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้

 

อัตราค่าเรียน

• คอร์สละ      2,000 บาท / คอร์ส / 20 ชม.

 

คอร์สส่วนตัว

• เรียนเดี่ยว    3,500 บาท / 10 ชม.

• เรียน 2 คน   3,000 บาท / 20 ชม.

• เรียน 3 คน   2,500 บาท / 20 ชม.

Visitors: 42,302