Happy music

Happy Music Studio 

• เปิดสอนวิชาเปียโน ไวโอลิน กีต้าร์ อูคูเลเล่ กลอง แซ็กโซโฟน ร้องเพลง และอื่นๆ 

• รับตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป

• เรียนตัวต่อตัวกับครูผู้สอน

อัตราค่าเรียน

• อายุ 3-5 ปี 800 บาท/เดือน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที

• อายุ 6-10 ปี 1,200 บาท/เดือน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที

• อายุ 11 ปีขึ้นไป 1,600 บาท/เดือน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที 

หมายเหตุ : เวลาเรียนสามารถเลือกลงเวลาเรียนที่ต้องการได้

เวลาเรียน

• วันอังคาร - วันศุกร์ เปิดตั้งแต่ 10:00 - 19:30 น.

• วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดตั้งแต่ 08:00 - 19.30 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 2 ของสระว่ายน้ำ เจีย เจีย สปอร์ตคลับ

หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 088-547-7466  

Happy music@Jia Jia

Visitors: 42,302