อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการว่ายน้ำ

       
ค่าบริการทั่วไป        
  ผู้ใหญ่ ราคา    50   บาท / คน
  เด็ก ราคา    40 บาท / คน
  เด็กเล็ก   ราคา 20 บาท / คน
         
         
เหมาจ่ายรายเดือน        
  ผู้ใหญ่ ราคา 1,500 บาท / เดือน
  เด็ก ราคา 1,000 บาท / เดือน
         

 

 

 

 

 

 

Visitors: 42,302